Standard Svensk standard · SS-EN 23954

Metalliska pulver - Provtagning (ISO 3954:1977)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3954:2007

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Powders for powder metallurgical purposes - Sampling (ISO 3954:1977)

Artikelnummer: STD-13944

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-29

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 110190

Ersätts av: SS-EN ISO 3954:2007