Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4507:2007

Sinterstål, sätthärdat eller karbonitrerat - Bestämning av sätthärdningsdjup genom mikrohårdhetsprovning (ISO 4507:2000)

Status: Gällande

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered ferrous materials, carburized or carbonitrided - Determination and verification of case-hardening depth by a micro-hardness test (ISO 4507:2000)

Artikelnummer: STD-59984

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-02-23

Antal sidor: 9

Ersätter: SS-ISO 4507