Standard Svensk standard · SS-EN 23312

Pulvermetallurgi - Sintermetall - Bestämning av dynamisk elasticitetsmodul

Status: Gällande

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials and hardmetals - Determination of Young modulus

Artikelnummer: STD-13590

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-08-31

Antal sidor: 12

Ersätter: SIS 114285