Standard Svensk standard · SS-EN 27627-1

Hårdmetall - Kemisk analys med flamatomabsorptionsspektrometri- Del 1: Allmänna fordringar (ISO 7627-1:1983)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 1: General requirements (ISO 7627-1:1983)

Artikelnummer: STD-13908

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 6