Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2739:2012

Sintermetall - Rörformiga produkter - Bestämning av krosshållfasthet (ISO 2739:2012)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 2739:2012 specifies a method of measuring the radial crushing strength of sintered metal parts in the form of hollow cylinders, commonly known as bushings.
This method is applicable to sintered bushings composed of pure or alloyed metal powders.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal bushings - Determination of radial crushing strength (ISO 2739:2012)

Artikelnummer: STD-87444

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-09-05

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 2739:2010