Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2739:2010

Sintermetall - Rörformiga produkter - Bestämning av krosshållfasthet (ISO 2739:2006)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2739:2012
Omfattning
This International Standard specifies a method of measuring the radial crushing strength of sintered metal parts in the form of hollow cylinders, commonly known as bushes.

This method is applicable to sintered bushes composed of pure or alloyed metal powders.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal bushes - Determination of radial crushing strength (ISO 2739:2006)

Artikelnummer: STD-73998

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-05-10

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 2739

Ersätts av: SS-EN ISO 2739:2012