Standard Svensk standard · SS-EN 27627-6

Hårdmetall - Kemisk analys med flamatomabsorptionsspektrometri- Del 6: Bestämning av kromhalt mellan 0,01 och 2% (m/m) (ISO 7627-6:1985)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 6: Determination of chromium in contents from 0,01 to 2 % (m/m) (ISO 7627-6:1985)

Artikelnummer: STD-13913

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8