Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3369:2010

Yttäta metalliska material - Bestämning densitet (ISO 3369:2006)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method of determining the density of impermeable sintered metal materials and hardmetals.

NOTE For the determination of density of permeable sintered metal materials, see ISO 2738:1999, Sintered metal materials, excluding hardmetals — Permeable sintered metal materials — Determination of density, oil content and open porosity.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination of density (ISO 3369:2006)

Artikelnummer: STD-73999

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-10

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 23369