Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3369:2010

Yttäta metalliska material - Bestämning densitet (ISO 3369:2006)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3369:2010

Yttäta metalliska material - Bestämning densitet (ISO 3369:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method of determining the density of impermeable sintered metal materials and hardmetals.NOTE For the determination of density of permeable sintered metal materials, see ISO 2738:1999, Sintered metal materials, excluding hardmetals — Permeable sintered metal materials — Determination of density, oil content and open porosity.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3369:2010

Yttäta metalliska material - Bestämning densitet (ISO 3369:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Impermeable sintered metal materials and hardmetals - Determination of density (ISO 3369:2006)

Artikelnummer: STD-73999

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-10

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 23369