Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3928:2016

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Utmattningsprovstavar (ISO 3928:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies:
the die cavity dimensions used for making fatigue test pieces by pressing and sintering, together with certaindimensions of the test piece obtained from such a die;
the dimensions of the test pieces machined from sintered and powder forged materials.
This International Standard is applicable to all sintered metals and alloys, excluding hardmetals.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Fatigue test pieces (ISO 3928:2016)

Artikelnummer: STD-8021758

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-11-01

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 3928:2006