Standard Svensk standard · SS-ISO 28279:2011

Sintrade metalliska material - Bestämning av nivån av renhet hos komponenter av sintermetall (ISO 28279:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the determination of the amount and nature of the surface contamination of powder-metallurgy (PM) parts (i.e. the level of cleanliness of PM parts).

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials - Determination of the level of cleanliness of powder-metallurgy parts (ISO 28279:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-76464

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-09

Antal sidor: 16