Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-1:2010

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 1: Provningsmetod (ISO 3738-1:1982)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 3738 specifies the Rockwell hardness test (scale A) for hardmetals.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method (ISO 3738-1:1982)

Artikelnummer: STD-74000

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-10

Antal sidor: 16