Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-1:2010

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 1: Provningsmetod (ISO 3738-1:1982)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-1:2010

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 1: Provningsmetod (ISO 3738-1:1982)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 3738 specifies the Rockwell hardness test (scale A) for hardmetals.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3738-1:2010

Hårdmetaller - Hårdhetsprovning enligt Rockwell (skala A) - Del 1: Provningsmetod (ISO 3738-1:1982)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 1: Test method (ISO 3738-1:1982)

Artikelnummer: STD-74000

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-10

Antal sidor: 16