Standard Svensk standard · SS-EN 27627-2

Hårdmetall - Kemisk analys med flamatomabsorptionsspektrometri- Del 2: Bestämning av kalcium-, kalium-, magnesium- och natriumhalt mellan 0,001 och 0,02 % (m/m) (ISO 7627-2:1983)

Status: Gällande

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry - Part 2: Determination of calcium, potassium, magnesium and sodium in contents from 0,001 to 0,02 % (m/m) (ISO 7627-2:1983)

Artikelnummer: STD-13909

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8