Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4884:2019

Hårdmetall - Provtagning och provning av pulver med användningav sintrade provstavar (ISO 4884:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies procedures for the sampling and testing of powder mixtures for the manufacture of hardmetals, using sintered test pieces. It also covers the preparation of test pieces.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Sampling and testing of powders using sintered test pieces (ISO 4884:2019)

Artikelnummer: STD-80017681

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-10-22

Antal sidor: 20