Standard Svensk standard · SS-ISO 14168:2011

Metalliska pulver, utom hårdmetall - Metod för provning av kopparinfiltrerade pulver (ISO 14168:2011, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14168:2011

Metalliska pulver, utom hårdmetall - Metod för provning av kopparinfiltrerade pulver (ISO 14168:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes a method for determining the performance characteristics of copper-base infltrating powders.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14168:2011

Metalliska pulver, utom hårdmetall - Metod för provning av kopparinfiltrerade pulver (ISO 14168:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders, excluding hardmetals - Method for testing copper-base infiltrating powders (ISO 14168:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82190

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-17

Antal sidor: 16