Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7625:2012

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Beredning av prover för kemisk analys för att bestämma kolinnehållet (ISO 7625:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7625:2012

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Beredning av prover för kemisk analys för att bestämma kolinnehållet (ISO 7625:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 7265:2012 specifies methods for preparing a sample from one or more sintered parts to be analysed for free or total carbon content. Combined carbon is determined as the difference between total and free carbon. This standard covers the preparation of samples for the determination of carbon by a chemical method, i.e. combustion in oxygen and measurement of the carbon dioxide produced, in accordance with ISO 437. It does not cover the preparation of samples for carbon determination by physical methods, such as metallography or spectroscopy.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7625:2012

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Beredning av prover för kemisk analys för att bestämma kolinnehållet (ISO 7625:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Preparation of samples for chemical analysis for determination of carbon content (ISO 7625:2012)

Artikelnummer: STD-88303

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-12-10

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 7625:2010