Standard Svensk standard · SS-ISO 17352:2010

Hårdmetall - Bestämning av kisel i kobolt metallpulver genom atomabsorbtion i grafitugn (ISO 17352:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a test method, using graphite-furnace atomic absorption, to determine the mass fraction of silicon in cobalt metal powder with varying compositions within the range of 5 µg/g to 40 µg/g.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Determination of silicon in cobalt metal powders using graphite-furnace atomic absorption (ISO 17352:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-75750

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-25

Antal sidor: 16