Standard Svensk standard · SS-ISO 26482:2010

Hårdmetall - Bestämning av bly och kadmiuminnehåll (ISO 26482:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric and inductively coupled plasma spectrometric method for the determination of the lead and cadmium contents in hardmetals. The method is applicable to products having lead and cadmium contents between 0,000 1 % (mass fraction) and 0,1 % (mass fraction).

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-73846

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-15

Antal sidor: 20