Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3923-1:2018

Metalliska pulver - Bestämning av fylldensitet - Del 1:Trattmetod (ISO 3923-1:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the funnel method for the determination of the apparent density of metallic powders under standardized conditions. The method is intended for metallic powders that flow freely through a 2,5 mm diameter orifice. It can, however, be used for powders that flow with difficulty through a 2,5 mm diameter orifice but flow through a 5 mm diameter orifice. Methods for the determination of the apparent density of powders that will not flow through a 5 mm diameter orifice are specified in ISO 3923-2[1].

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Metallic powders - Determination of apparent density - Part 1: Funnel method (ISO 3923-1:2018)

Artikelnummer: STD-80005558

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-07-16

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 3923-1:2010