Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4489:2019

Hårdmetall - Provtagning och provning (ISO 4489:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies procedures for sampling and testing of hardmetals for the determination of their physical and mechanical characteristics.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Sampling and testing (ISO 4489:2019)

Artikelnummer: STD-80017898

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-11-06

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 24489