Standard Svensk standard · SS-EN 24489

Sintrad hårdmetall - Provtagning och provning (IS0 4489:1978)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4489:2019

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Sintered hardmetals - Sampling and testing (ISO 4489:1978)

Artikelnummer: STD-13899

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS-EN ISO 4489:2019