Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3908:2009

Hårdmetall - Bestämning av olösligt (fritt) kolinnehåll - Gravimetrisk metod (ISO 3908:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a gravimetric method for the determination of the mass fraction of insoluble (free) carbon in carbides and hardmetals.

This method is applicable to
- carbides of hafnium, molybdenum, niobium, tantalum, titanium, vanadium, tungsten and zirconium,
- mixtures of these carbides and binder metals, free of lubricant, and
- all grades of presintered or sintered hardmetals, produced from these carbides,

having a mass fraction of insoluble carbon between 0,02 % and 0,5 %.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Determination of insoluble (free) carbon - Gravimetric method (ISO 3908:2009)

Artikelnummer: STD-71496

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-10-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 23908