Standard Svensk standard · SS-EN 23908

Hårdmetall - Bestämning av halten (fritt) olösligt kol - Gravimetrisk metod (ISO 3908:1985)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3908:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 23908

Hårdmetall - Bestämning av halten (fritt) olösligt kol - Gravimetrisk metod (ISO 3908:1985)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 23908

Hårdmetall - Bestämning av halten (fritt) olösligt kol - Gravimetrisk metod (ISO 3908:1985)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hardmetals - Determination of insoluble (free) carbon content - Gravimetric method (ISO 3908:1985)

Artikelnummer: STD-13897

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-10-15

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN ISO 3908:2009