Standard Svensk standard · SS-ISO 23519:2010

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Mätning av ytjämnhet (ISO 23519:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method to determine the surface roughness of sintered parts of metal materials. It also establishes principles for the use of the suitable parameters for measurement.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Measurement of surface roughness (ISO 23519:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-75499

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-01

Antal sidor: 16