Standard Svensk standard · SS-ISO 23519:2010

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Mätning av ytjämnhet (ISO 23519:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23519:2010

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Mätning av ytjämnhet (ISO 23519:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method to determine the surface roughness of sintered parts of metal materials. It also establishes principles for the use of the suitable parameters for measurement.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 23519:2010

Sintrade metalliska material, exklusive hårdmetaller - Mätning av ytjämnhet (ISO 23519:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials, excluding hardmetals - Measurement of surface roughness (ISO 23519:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-75499

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-10-01

Antal sidor: 16