Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4499-1:2020

Hårdmetall - Metallografisk bestämning av mikrostruktur - Del 1: Fotomikrografer och beskrivning (ISO 4499-1:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the methods of metallographic determination of the microstructure of hardmetals using photomicrographs.

Ämnesområden

Övrigt (77.040.99) Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Metallographic determination of microstructure - Part 1: Photomicrographs and description (ISO 4499-1:2020)

Artikelnummer: STD-80023581

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-08-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 4499-1:2010