Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11876:2010

Hårdmetall - Bestämning av kalcium, koppar, järn, kalium, magnesium, mangan, natrium, nickel och zink i kobolt metallpulver - Spektrometrisk flamatomabsorptionsmetod (ISO 11876:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method to be used for the determination of the mass fractions of copper, potassium, magnesium, manganese, sodium and zinc in cobalt metal powders in the range of 0,001 % to 0,01 %, calcium in the range of 0,002 % to 0,01 %, and iron and nickel in the range of 0,002 % to 0,05 %.

Ämnesområden

Pulvermetallurgi (77.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Hardmetals - Determination of calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc in cobalt metal powders - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 11876:2010)

Artikelnummer: STD-75290

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-07

Antal sidor: 20