Standard Svensk standard · SS-ISO 14317:2015

Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Bestämning av tryckflytgräns (ISO 14317:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14317:2015

Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Bestämning av tryckflytgräns (ISO 14317:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of the compressive yield strength of sintered metal materials, excluding hardmetals.This method is applicable to sintered materials (excluding hardmetals) that might or might not have been subjected to heat treatment after sintering and also to materials that have been sized or coined after sintering.

Ämnesområden

Provtagning för mekanisk provning (77.040.10) Pulvermetallurgi (77.160)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14317:2015

Sintermetaller, exklusive hårdmetaller - Bestämning av tryckflytgräns (ISO 14317:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Pulvermetallurgi, SIS/TK 133

Internationell titel: Sintered metal materials excluding hardmetals - Determination of compressive yield strength (ISO 14317:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8016818

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-20

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 14317:2010