Standardutveckling · SIS/TK 146

Korrosion

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Denna kostnad kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att kommitténs standardiseringsarbete för ut kunskap i hela världen. Kommittén tar bland annat fram standarder för gemensam terminologi, klassificering, rostskyddsmålning samt provningsmetoder.

Kommittén för korrosion är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll i framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. SIS leder arbetet med Rostgradsboken som används över hela världen.

Standardiseringen inom detta projekts område omfattar delområdena:

  • Korrosionsprovning
  • Korrosion i olika miljöer
  • Klassificering av korrosionsatmosfärer
  • Katodiskt skydd
  • Högtemperaturkorrosion
  • Korrosionsterminologi
  • Förbehandling av stålytor före målning samt rostskyddsmålning.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna underlättar vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer också att produkterna får en längre hållbarhet och lägre underhållskostnader genom att standarder för förbehandling och korrosionsskydd tas fram.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 43 standarder
ISO/PAS , Thermal well casing connection evaluation protocol
ISO 12489, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems
ISO/TR 11303, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion
ISO 19735, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guidelines for mapping areas of increased risk of corrosion
ISO 23221, General requirements for pipeline corrosion control engineering life cycle
ISO 23222, Corrosion control engineering life cycle - Risk assessment
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO/TR 22770, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Analytical colorimetry method to support visual assessment of surface preparation grades
ISO 23669, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion and environmentally assisted cracking testing of additively manufactured metals and alloys
EN ISO 11124-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 6 ------
ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
EN ISO 24656, Katodiskt skydd av vindkraftverk till havs
ISO 24656, Cathodic protection of offshore wind structures
ISO 23721, Korrosion hos metaller och legeringar - Metod för uppskattning av rost och fläckar av atmosfärisk korrosion på rostfritt stål
ISO 24020, Corrosion of metals and alloys Standard test method for particle-free erosion corrosion of metallic materials by jet-in-slit
ISO 3079, A Two-Electrode Method of Using Acetic Acid to Measure Pitting Potential of Aluminium and Aluminium Alloys in Chloride Solution
EN ISO 12696, Katodiskt skydd av stål i betong (ISO 12696:2016)
ISO 4212, Method of oxalic acid etching test for intergranular corrosion of austenitic stainless steel
ISO 24239, General Requirements for Fossil Fuel Power Plants Corrosion Control Engineering Life Cycle
ISO 4215, Corrosion of metals and alloys — Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by thermogravimetry under usothermal or cyclic conditions
ISO 4631, Measurement of the electrochemical localized corrosion potential (E-CLCP) for biomedical stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
ISO 4680, Corrosion of metals and alloys - Method of uniaxial constant load test for evaluating time to failure of metals and alloys due to stress corrosion cracking in high-purity water at high temperatures
ISO 8504-4, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 4: Acid pickling
ISO 4905, Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guideline for electrochemical measurements in high temperature molten salts
ISO 10270, Corrosion of metals and alloys - Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors
ISO 5156, Korrosion hos metaller och legeringar - Provningsmetod med desinfektionsmedel
EN 15112, Utvändigt katodiskt skydd av foderrör i borrhål
ISO 11128, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel
ISO 5668, Corrosion of metals and alloys — Guidelines for corrosion testing in simulated environment of deep-sea water
EN ISO 10270, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsprovning i vatten av zirkonium legeringar för användning i kärnkraftsreaktorer
ISO 9227, Korrosionsprovning i artificell atmosfär - Saltdimsprovning
ISO 12696, Katodiskt skydd av stål i betong
ISO 7054, The wiping method for measurements of gases and particles on real structures and equipment
ISO 7539-12, Corrosion of metals and alloys -Stress corrosion testing- Part 12: Guidelines for atmospheric stress corrosion cracking testing
EN ISO 11845, Korrosion hos metaller och legeringar - Allmänna riktlinjer för korrosionsprovning
EN ISO 16539, Korrosion hos metaller och legeringar - Accelererad cyklisk korrosionsprovning vid exponering med nedfall av syntetiskt havsvattensalt - ”Torra” och ”våta” förhållanden vid konstant absolut fukthalt
EN ISO 21207, Korrosionsprovning i artificiell atmosfär - Accelererad korrosionsprovning genom omväxlande exponering för korrosiva gaser, neutral saltdimma och upptorkning
EN ISO 22479, Korrosion hos metaller och legeringar - Provning med svaveldioxid i fuktig atmosfär
EN ISO 21857, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Prevention of corrosion on pipeline systems influenced by stray currents (ISO 21857:2021)
ISO 10062, Korrosionsprovning i artificiell atmosfär vid mycket låga halter av gasformig(a) förorening
ISO 9350, Corrosion of Metals and Alloys -Aqueous corrosion testing of hafnium for use in nuclear power reactors
ISO 9351, Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud
ISO/TR 7655, Corrosion of metals and alloys- Guidelines for metal corrosion protection when using disinfectants
Visa fler Visa färre
Utgivet 169 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 146/AG 57, Terminologi
SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär
SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning
SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor
SIS/TK 146/AG 66, Högtemperaturkorrosion
Visa fler Visa färre
Deltagare 23 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Alcro-Beckers AB, GÖTEBORG
Auktorisation för rostskyddsmålning i Sverige ek för, TROLLHÄTTAN
Boliden Mineral AB, Boliden
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
Nordic Brass Gusum AB, GUSUM
Nordion Energi AB, GÖTEBORG
Outokumpu Stainless AB, TORSHÄLLA
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
Outokumpu Stainless AB Avesta R & D Center, AVESTA
RISE AB, Borås
RISE AB, Göteborg
RISE KIMAB AB, KISTA
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SWECO Energy AB, VÄNERSBORG
Sveff Organisation AB, STOCKHOLM
Teknos AB, Tranemo
Tikkurila Sverige AB, NYKVARN
Trafikverket, Borlänge
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Technology AB, Göteborg
Zinc Info Norden AB Nordic Galvanizers, DANDERYD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 34 internationella kommittéer
ISO/TC 35/SC 12/WG 2, Surface cleanliness
SIS/TK 146/AG 57, Terminologi:

ISO/TC 156/WG 1, Terminology

SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär:

CEN/TC 262, Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys

ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys

ISO/TC 156/WG 4, Atmospheric corrosion testing and classification of corrosivity of atmosphere

ISO/TC 156/WG 6, General principles of testing and data interpretation

ISO/TC 156/WG 7, Accelerated corrosion tests

SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning:

ISO/TC 35/SC 12, Preparation of steel substrates before application of paints and related products

ISO/TC 35/SC 12/WG 2, Surface cleanliness

ISO/TC 35/SC 12/WG 3, Surface preparation methods

ISO/TC 35/SC 12/WG 4, Blast-cleaning abrasives

ISO/TC 35/SC 14, Protective paint systems for steel structures

ISO/TC 35/SC 14/WG 5, Protective paint systems

SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor:

CEN/TC 219, Cathodic protection

ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys

ISO/TC 156/WG 10, Cathodic protection of buried and immersed metallic structures

ISO/TC 156/WG 11, Electrochemical test methods

ISO/TC 156/WG 14, Tribo-corrosion

ISO/TC 156/WG 15, Corrosion rates of the embedded steel reinforcement in concrete

ISO/TC 156/WG 2, Environmentally assisted cracking

ISO/TC 156/WG 5, Intergranular corrosion

ISO/TC 156/WG 6, General principles of testing and data interpretation

ISO/TC 156/WG 9, Corrosion testing of materials for power generation

ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries

ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems

ISO/TC 67/SC 2/WG 11, Pipeline cathodic protection

ISO/TC 67/SC 2/WG 24, DC stray current

ISO/TC 67/SC 5, Casing, tubing and drill pipe

ISO/TC 67/SC 5/WG 3, Casing and tubing made of corrosion resistant alloys (OCTG)

ISO/TC 67/WG 13, Bulk materials for offshore projects

ISO/TC 67/WG 7, Corrosion resistant materials

ISO/TC 67/WG 8, Materials, corrosion control, welding and jointing, and non-destructive examination (NDE)

SIS/TK 146/AG 66, Högtemperaturkorrosion:

ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys

ISO/TC 156/WG 13, High temperature corrosion

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi (77) Färgindustrin (87) Korrosion (77.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth
Projektledare
niklas.jungerth@sis.se

Erika Vanhainen
Projektassistent
erika.vanhainen@sis.se