Standardutveckling · SIS/TK 146

Korrosion

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Denna kostnad kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att kommitténs standardiseringsarbete för ut kunskap i hela världen. Kommittén tar bland annat fram standarder för gemensam terminologi, klassificering, rostskyddsmålning samt provningsmetoder.

Kommittén för korrosion är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll i framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. SIS leder arbetet med Rostgradsboken som används över hela världen.

Standardiseringen inom detta projekts område omfattar delområdena:

  • Korrosionsprovning
  • Korrosion i olika miljöer
  • Klassificering av korrosionsatmosfärer
  • Katodiskt skydd
  • Högtemperaturkorrosion
  • Korrosionsterminologi
  • Förbehandling av stålytor före målning samt rostskyddsmålning.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna underlättar vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer också att produkterna får en längre hållbarhet och lägre underhållskostnader genom att standarder för förbehandling och korrosionsskydd tas fram.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 58 standarder
ISO/PAS , Thermal well casing connection evaluation protocol
ISO 12489, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems
ISO/TR 11303, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion
ISO 11125-9, Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for metallic blast-cleaning abrasives -- Part 9: Wear testing and performance
ISO 8407, Korrosion hos metaller och legeringar - Avlägsnande av korrosionsprodukter från korrosionsprov
ISO 22848, Provningsmetod för mätning av spänningskorrosion och spricktillväxt hos austenitiskt stål och legeringar under stadig last i högtempererat vatten
ISO 19735, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guidelines for mapping areas of increased risk of corrosion
ISO 23221, General requirements for pipeline corrosion control engineering life cycle
ISO 23222, Corrosion control engineering life cycle - Risk assessment
EN ISO 8407, Korrosion hos metaller och legeringar - Avlägsnande av korrosionsprodukter från korrosionsprov (ISO 8407:2020)
ISO 23226, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för korrosionsprovning av metaller och legeringar exponerade i djuphav
ISO 23449, Corrosion of metals and alloys -- Multielectrode arrays for corrosion measurement
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO/TR 22770, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Analytical colorimetry method to support visual assessment of surface preparation grades
EN 14038-2, Elektrokemisk realkalisering och kloridutdrivning för armerad betong - Del 2: Kloridutdrivning
ISO 23669, Corrosion of metals and alloys - Guidelines for corrosion and environmentally assisted cracking testing of additively manufactured metals and alloys
EN ISO 11124-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 6 ------
ISO PRF 11127-1, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning
ISO PRF 11127-2, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
ISO PRF 11127-3, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av kompaktdensitet
ISO 11127-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 4: Bedömning av hårdhet genom glasskiveprov
ISO PRF 11127-5, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av fukthalt
ISO 11124-6, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Recyclable Encapsulated Abrasive Media
EN ISO 24656, Cathodic Protection of offshore wind structures
EN ISO 8501-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 4: Yttillstånd före förbehandling samt förbehandlingsgrader och återrostningsgrader vid vattenblästring (ISO 8501-4:2019)
ISO 24656, Cathodic protection of offshore wind structures
EN ISO 11127-5, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 5: Bestämning av fukthalt (ISO/DIS 11127-5:2019)
EN ISO 11127-1, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 1: Provtagning (ISO 11127-1:2019)
EN ISO 11127-2, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning
EN ISO 11127-3, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 3: Bestämning av skrymdensitet (ISO/DIS 11127-3:2019)
EN ISO 11127-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 4: Bedömning av hårdhet med hjälp av glasskivor (ISO 11127-4:2019)
ISO 23721, Korrosion hos metaller och legeringar - Metod för uppskattning av rost och fläckar av atmosfärisk korrosion på rostfritt stål
ISO 24020, Corrosion of metals and alloys Standard test method for particle-free erosion corrosion of metallic materials by jet-in-slit
ISO 3079, A Two-Electrode Method of Using Acetic Acid to Measure Pitting Potential of Aluminium and Aluminium Alloys in Chloride Solution
EN ISO 12696, Katodiskt skydd av stål i betong (ISO 12696:2016)
ISO 4212, Method of oxalic acid etching test for intergranular corrosion of austenitic stainless steel
ISO 24239, General Requirements for Fossil Fuel Power Plants Corrosion Control Engineering Life Cycle
ISO 4215, Corrosion of metals and alloys — Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by thermogravimetry under usothermal or cyclic conditions
ISO 4631, Measurement of the electrochemical localized corrosion potential (E-CLCP) for biomedical stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
ISO 4680, Corrosion of metals and alloys - Method of uniaxial constant load test for evaluating time to failure of metals and alloys due to stress corrosion cracking in high-purity water at high temperatures
ISO PRF 11127-8, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 8: Field determination of water-soluble chlorides
ISO 8504-4, Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface preparation methods - Part 4: Acid pickling
ISO 4905, Corrosion of metals and alloys - Electrochemical test methods - Guideline for electrochemical measurements in high temperature molten salts
ISO 10270, Corrosion of metals and alloys - Aqueous corrosion testing of zirconium alloys for use in nuclear power reactors
ISO 5156, Korrosion hos metaller och legeringar - Provningsmetod med desinfektionsmedel
EN ISO 18086, Korrosion hos metaller och legeringar - Bedömning av risk för växelströmskorrosion - Skyddskriterier
ISO 8501-4, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdedring av ytrenhet - Del 4: Målad ytas tillstånd före förbehandling, förbehandlingsgrader efter högtrycksspolning med vatten och grader av ytrost
EN ISO 15156-1, Petroleum- och naturgasindustrier - Material för användning i miljöer innehållande H2S i olje- och gasproduktion - Del 1: Allmänna riktlinjer för val av ej sprickbenägna material
ISO 15156-1, Petroleum- och naturgasindustrier - Material för användning i miljöer innehållande H2S i olje- och gasproduktion - Del 1: Allmänna riktlinjer för val av ej sprickbenägna material
EN ISO 15156-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Material för användning i miljöer innehållande H2S i olje- och gasproduktion - Del 2: Sprickbeständiga kolstål och låglegerade stål och användning av gjutjärn
EN ISO 15156-3, Petroleum- och naturgasindustrier - Material för användning i miljöer innehållande H2S i olje- och gasproduktion - Del 3: Sprickbeständiga legeringar (korrosionsbeständig) och andra legeringar
ISO 15156-3, Petroleum- och naturalgasindustrier - Material för användning i miljöer innehållande H2S i olje- och gasproduktion - Del 3: Sprickbeständiga legeringar (korrosionsbeständiga) och andra legeringar
ISO 15156-2, Petroleum- och naturgasindustrier - Material för användning i miljöer innehållande H2S i olje- och gasproduktion - Del 2: Sprickbeständiga kolstål och låglegerade stål och användning av gjutjärn
ISO 11128, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel
EN ISO 7539-9, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 9: Framtagning och användning av provstavar med sprickanvisning för provning under ökande belastning eller ökande töjning
ISO 5668, Corrosion of metals and alloys — Guidelines for corrosion testing in simulated environment of deep-sea water
EN ISO 10270, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsprovning i vatten av zirkonium legeringar för användning i kärnkraftsreaktorer
ISO 9227, Korrosionsprovning i artificell atmosfär - Saltdimsprovning
Visa fler Visa färre
Utgivet 167 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 146/AG 57, Terminologi
SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär
SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning
SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor
SIS/TK 146/AG 66, Högtemperaturkorrosion
Visa fler Visa färre
Deltagare 28 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Alcro-Beckers AB, GÖTEBORG
Auktorisation för Rostskyddsmålning Ek. förening, Trollhättan
IMI Hydronic Engineering AB, LJUNG
Nordic Brass Gusum AB, GUSUM
Nordion Energi AB, GÖTEBORG
Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless AB, TORSHÄLLA
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
Outokumpu Stainless AB Avesta R & D Center, AVESTA
Proton Technology AB, Bankeryd
RISE AB, Borås
RISE AB, Göteborg
RISE KIMAB AB, KISTA
Scania CV AB, SÖDERTÄLJE
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
Sweco Energuide AB, Vänersborg
Sveff Organisation AB, Stockholm
Svensk Pulverlackteknisk Förening - SPF, VÄSTRA FRÖLUNDA
Teknos AB, Tranemo
Tidskriften Scania Inside, SÖDERTÄLJE
Tidskriften The Bulletin Sandvik Materials Technology 1213SM, SANDVIKEN
Tikkurila Sverige AB, NYKVARN
Trafikverket, Borlänge
Volvo Car Corporation, GÖTEBORG
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Zinc Info Norden AB Nordic Galvanizers, DANDERYD
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 35/SC 12/WG 2, Surface cleanliness
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi (77) Färgindustrin (87) Korrosion (77.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Niklas Jungerth
Projektledare
niklas.jungerth@sis.se

Erika Vanhainen
Projektassistent
erika.vanhainen@sis.se