Standardutveckling · SIS/TK 146

Korrosion

Korrodering av metaller kostar både näringsliv och samhälle flera miljarder varje år. Denna kostnad kan minskas genom att utnyttja befintlig kunskap om korrosionsskydd och genom att kommitténs standardiseringsarbete för ut kunskap i hela världen. Kommittén tar bland annat fram standarder för gemensam terminologi, klassificering, rostskyddsmålning samt provningsmetoder.

Kommittén för korrosion är med och aktivt påverkar tekniskt innehåll i framtida nationella och internationella standarder. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den internationella standardiseringen. SIS leder arbetet med Rostgradsboken som används över hela världen.

Standardiseringen inom detta projekts område omfattar delområdena:

  • Korrosionsprovning
  • Korrosion i olika miljöer
  • Klassificering av korrosionsatmosfärer
  • Katodiskt skydd
  • Högtemperaturkorrosion
  • Korrosionsterminologi
  • Förbehandling av stålytor före målning samt rostskyddsmålning.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. Standarderna underlättar vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer också att produkterna får en längre hållbarhet och lägre underhållskostnader genom att standarder för förbehandling och korrosionsskydd tas fram.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 60 standarder
ISO/PAS , Thermal well casing connection evaluation protocol
ISO 12489, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems
ISO/TR 11303, Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion
ISO 23221, General requirements for pipeline corrosion control engineering life cycle
ISO 23222, Corrosion control engineering life cycle - Risk assessment
ISO 23064, Corrosion of metals and alloys - Measurement of electrochemical properties of metals and alloys under cavitation corrosion
ISO 24656:2022, Cathodic protection of offshore wind structures
ISO 24239, General Requirements for Fossil Fuel Power Plants Corrosion Control Engineering Life Cycle
ISO 4215:2022, Corrosion of metals and alloys — Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by thermogravimetry under usothermal or cyclic conditions
ISO 4631, Measurement of the electrochemical localized corrosion potential (E-CLCP) for biomedical stacked Ti alloys fabricated by the additive manufacturing method
SIS-TS 44, Utförande av stålkonstruktioner - Korrosionsskydd genom målning
ISO 11128, Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel
ISO 12696:2022, Katodiskt skydd av stål i betong
ISO 7054, The wiping method for measurements of gases and particles on real structures and equipment
ISO 7539-12, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 12: Krav för spänningskorrosionsprovningar i atmosfäriska miljöer
EN ISO 11845, Korrosion hos metaller och legeringar - Allmänna riktlinjer för korrosionsprovning
ISO 9350, Korrosion hos metaller och legeringar -
ISO 9351, Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud
ISO/TR 7655, Corrosion of metals and alloys- Guidelines for metal corrosion protection when using disinfectants
ISO 9812, Korrosion hos metaller och legeringar -
ISO 9813, Korrosion hos metaller och legeringar - Provningsmetod för korrosionshämmare för kemisk rengöring av industriutrustning
ISO 19735, Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Riktlinjer för kartläggning av områden med ökad risk för korrosion
ISO 5929, Korrosion hos metaller och legeringar - Metod för provning och bedömning av korrosion hos stål
ISO 8502-16, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 16: Extraction of water soluble contaminants for analysis, the saturated filter paper method
ISO 16701, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosion i artificiell atmosfär - Accelererad korrosionsprovning genom exponering under kontrollerade förhållanden avseende fuktcykling och intermittent besprutning med saltlösning
ISO 11129-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Part 1: Test Method for determining emission factors for Recyclable Encapsulated Abrasive Media
EN ISO 15589-2, Petroleum-, petrokemisk och naturgasindustri - Katodiskt skydd av rörledningar för transport av produkter - Del 2: Rörledningar till havs (ISO 1
ISO 15589-2, Petroleum-, petrokemisk och naturgasindustri - Katodiskt skydd av rörledningar för transport av produkter - Del 2: Rörledningar till havs (ISO 1
ISO 21207:2023, Korrosionsprovning i artificiell atmosfär - Accelererad korrosionsprovning genom omväxlande exponering för korrosiva gaser, neutral saltdimma och upptorkning
ISO 16364, Guidelines for Galvanic Corrosion Control
EN ISO 9351:2022, Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud
ISO/PAS 16846, Petroleum and natural gas industries-Thermoplastics lined tubing
Resolution C5/2022, New weatherable topcoats as part of an associated protective coating system - Part 1: Technical report of the weathering of FEVE type fluoropolymer topcoat as part of an associated protective coating system
ISO 26146, Korrosion hos metaller och legeringar - Metod för metallografisk undersökning av prov efter exponering i högtemperaturkorrosionsmiljö
ISO 8501-3, Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 3: Förbehandlingsgrader för svetsar, kanter och andra områden med defekter
ISO 18971, Corrosion of metals and alloys — Monitoring method for corrosion states of stainless steel in industrial cooling water
ISO 18970, Corrosion of metals and alloys — Test method for particle-free erosion corrosion of metallic materials in flowing liquids by rotating disk with specimens on periphery
ISO 11124-6, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 6:
ISO 11124-7, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Specifikationer för metalliska blästermedel - Del 7:
ISO 18978, Corrosion of metals and alloys - Guidelines of marine environment zonation for the corrosion of embedded steel reinforcement in concrete
ISO 8504-5, Behandling av stålytor med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 5:
ISO 15589-1, Petroleum, petrokemisk och naturgasindustri - Katodiskt skydd av rörledningssystem - Del 1: Landbaserade rörledningar
ISO 8044:2023, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
EN ISO 8044, Korrosion av metaller och legeringar - Termer och definitioner
ISO 16784-1, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosion och beläggningsbildning i industriella kylsystem - Del 1: Vägledning för utförande av pilotskalautvärdering av korrosion och beläggningshämmande medel för öppna cirkulationssystem med kylvatten
ISO 16784-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosion och beläggningsbildning i industriella kylsystem - Del 2: Utvärdering av funktionen hos kylvattenbehandlingsprogram med hjälp av provningsutrustning i pilotskala
ISO 18717-1, Corrosion of metals and alloys - Performance test method for volatile corrosion inhibitor materials — Part 1: Vapor inhibiting ability
EN ISO 13680:2020/A1, Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning, kopplingar och tillbehör - Tekniska leveransbestämmelser - Tillägg 1
ISO 13680:2020/Amd 1, Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning, kopplingar och tillbehör - Tekniska leveransbestämmelser - Tillägg 1
ISO 21055, Korrosion hos metaller och legeringar -
ISO 11782-2:1998/Amd 1:2023, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsutmattningsprovning - Del 2: Provning av spricktillväxt genom användning av provstavar med sprickanvisningar - Tillägg 1
EN ISO 11782-2:2008/A1, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsutmattningsprovning - Del 2: Provning av spricktillväxt genom användning av provstavar med sprickanvisningar - Tillägg 1
ISO 11126-11, Behandling av stålytor före beläggning med målarfärg eller liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 11: Vulkanisk lava
ISO/TR 22861, Guidelines of marine environment zonation for steel corrosion embedded in concrete
ISO 7539-6:2018/Amd 1, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 6: Framtagning och användning av provstavar med sprickanvisning för provning under konstant belastning eller konstant töjning - Tillägg 1
EN ISO 7539-6:2018/A1, Korrosion hos metaller och legeringar - Spänningskorrosionsprovning - Del 6: Framtagning och användning av provstavar med sprickanvisning för provning under konstant belastning eller konstant töjning - Tillägg 1
EN ISO 8504-4, Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 4: Betning
EN ISO 16784-1, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosion och beläggningsbildning i industriella kylsystem - Del 1: Vägledning för utförande av pilotskalautvärdering av korrosion och beläggningshämmande medel för öppna cirkulationssystem med kylvatten
EN ISO 16784-2, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosion och beläggningsbildning i industriella kylsystem - Del 2: Utvärdering av funktionen hos kylvattenbehandlingsprogram med hjälp av provningsutrustning i pilotskala
EN ISO 16701, Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosion i artificiell atmosfär - Accelererad korrosionsprovning genom exponering under kontrollerade förhållanden avseende fuktcykling och intermittent besprutning med saltlösning
Visa fler Visa färre
Utgivet 189 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 146/AG 57, Terminologi
SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär
SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning
SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor
SIS/TK 146/AG 66, Högtemperaturkorrosion
Visa fler Visa färre
Deltagare 21 företag och organisationer
Alleima Tube AB, Sandviken
Auktorisation för rostskyddsmålning i Sverige ek för, Trollhättan
Boliden Mineral AB, Boliden
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
Nordic Brass Gusum AB, Gusum
Nordion Energi AB, Göteborg
Outokumpu Stainless AB, Degerfors
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta R & D Center, Avesta
PPG Tikkurila Sverige AB, Nykvarn
RISE Research Institute of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
Scania CV AB, Södertälje
Skanska Sverige AB, Karlstad
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SWECO Sverige AB, Vänersborg
Teknos AB, Tranemo
Trafikverket, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Zinc Info Norden AB Nordic Galvanizers, Danderyd
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 32 internationella kommittéer
SIS/TK 146/AG 57, Terminologi:

ISO/TC 156/WG 1, Terminology

SIS/TK 146/AG 61, Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär:

CEN/TC 262, Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys

ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys

ISO/TC 156/WG 4, Atmospheric corrosion testing and classification of corrosivity of atmosphere

ISO/TC 156/WG 6, General principles of testing and data interpretation

ISO/TC 156/WG 7, Accelerated corrosion tests

SIS/TK 146/AG 62, Förbehandling och rostskyddsmålning:

ISO/TC 35/SC 12, Preparation of steel substrates before application of paints and related products

ISO/TC 35/SC 12/WG 2, Surface cleanliness

ISO/TC 35/SC 12/WG 3, Surface preparation methods

ISO/TC 35/SC 12/WG 4, Blast-cleaning abrasives

ISO/TC 35/SC 14, Protective paint systems for steel structures

SIS/TK 146/AG 64, Korrosion i jord och vätskor:

CEN/TC 219, Cathodic protection

ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys

ISO/TC 156/WG 10, Cathodic protection of buried and immersed metallic structures

ISO/TC 156/WG 11, Electrochemical test methods

ISO/TC 156/WG 14, Tribo-corrosion

ISO/TC 156/WG 15, Corrosion rates of the embedded steel reinforcement in concrete

ISO/TC 156/WG 2, Environmentally assisted cracking

ISO/TC 156/WG 5, Intergranular corrosion

ISO/TC 156/WG 6, General principles of testing and data interpretation

ISO/TC 156/WG 9, Corrosion testing of materials for power generation

ISO/TC 67, Oil and gas industries including lower carbon energy

ISO/TC 67/SC 2, Pipeline transportation systems

ISO/TC 67/SC 2/WG 11, Pipeline cathodic protection

ISO/TC 67/SC 2/WG 24, DC stray current

ISO/TC 67/SC 5, Casing, tubing and drill pipe

ISO/TC 67/SC 5/WG 3, Casing and tubing made of corrosion resistant alloys (OCTG)

ISO/TC 67/WG 13, Bulk materials for offshore projects

ISO/TC 67/WG 7, Corrosion resistant materials

ISO/TC 67/WG 8, Materials, corrosion control, welding and jointing, and non-destructive examination (NDE)

SIS/TK 146/AG 66, Högtemperaturkorrosion:

ISO/TC 156, Corrosion of metals and alloys

ISO/TC 156/WG 13, High temperature corrosion

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Metallurgi (77) Färgindustrin (87) Korrosion (77.060)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att komma till SIS Documents, följ länkarna nedan:

TK 146

TK 146/AG 57

TK 146/AG 61

TK 146/AG 62

TK 146/AG 64

TK 146/AG 66

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Farnia Wuolo
Projektledare
farnia.wuolo@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se