Standard Svensk standard · SS 186023

Korrosionsskyddsmedel för fordon - Hålrumsvätskor - Bestämning av inträngning i spalt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 186023

Korrosionsskyddsmedel för fordon - Hålrumsvätskor - Bestämning av inträngning i spalt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs en metod för bestämning av ett korrosionsskyddsmedels förmåga att tränga in i en smal kilformig spalt mellan två glasplattor.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 186023

Korrosionsskyddsmedel för fordon - Hålrumsvätskor - Bestämning av inträngning i spalt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-29407

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-12-12

Antal sidor: 5

Ersätter: SS 186023