Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-2:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod (ISO 8503-2:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-2:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod (ISO 8503-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ytprofilkomparatorer används för bedömning av renheten hos blästrade stålytor före målning. Renheten är avgörande för målningsresultatet. Denna del av ISO 8503 beskriver en metod för att bedöma vilken ytklass som åstadkommits genom rengöring av stålytor med blästringmetoder enligt ISO 8504-2. Metoden bygger på användning av ytprofilkomparatorer för bedömning av ytans råhet. Den är avsedd att användas ute i fält för kontroll före målning.

Omfattning
This part of ISO 8503 describes a visual and tactile method for assessing the grade of the profle which is produced by one of the abrasive blast-cleaning procedures described in ISO 8504-2.The method uses ISO surface profle comparators for assessing, on site, the roughness of surfaces before the application of paint or other protective treatments.NOTE Where appropriate, ISO surface profle comparators can be used for assessing the roughness profle of other abrasive blast-cleaned substrates and, in addition, their use is not restricted solely to surfaces that are to be painted.The method is applicable to steel surfaces which have been blast-cleaned by use of either shot abrasives or grit abrasives, but is only applicable to grades Sa 2½ and Sa 3 of ISO 8501-1 where the entire surface under test shows an overall blast-cleaned appearance.lt is applicable to surfaces which have been cleaned with either metallic or non-metallic abrasives.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Ytrengöring (25.220.10) Ytbehandling (25.220.20) Målning (87.020) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-2:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod (ISO 8503-2:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator procedure (ISO 8503-2:2012)

Artikelnummer: STD-85752

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-09

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8503-2 , SS-ISO 8503-2