Standard Svensk standard · SS-ISO 8503-2

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8503-2:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8503-2

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 8503 beskriver en visuell och avkännande metod för bestämning av ytprofilklass hos en yta som har blästerbehandlats enligt någon av de metoder som beskrivs i ISO 8504-2. I metoden används ISO ytprofilkomparatorer dör bestämning av råheten hos ytor. Bestämningen görs på plats före färgapplicering eller annan skyddsbehandling utförs. ANM - Där det är tillämpligt kan ISO ytprofilkomparatorer användas för att bestämma ytråheten hos andra blästrade underlag. Dessutom begränsas deras användning inte enbart till ytor som skall målas. Metoden är användbar på stålytor som har blästrats genom användning av antingen "shot" - runda - eller "grit" - skarpkantade - blästermedelkorn. Den förutsätter förbehandlingsgradering Sa 2½ och Sa 3, enligt ISO 8501-1, och sådana fall där hela provytan ser ut som blästrad. Den är användbar för ytor som blästras med antingen metalliska eller icke-metalliska blästermedel.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 8503-2

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator proced

Artikelnummer: STD-11670

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-04-22

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN ISO 8503-2:2012