Standard Svensk standard · SS-EN 12501-1

Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i jord - Del 1: Allmänt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12501-1

Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i jord - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides a basis for assessing the corrosion likelihood in soil of buried metallic structures such as pipelines, sheathed metallic cables, storage tanks, sheet pilings, support anchors, culverts and earth reinforcement. This part of this European Standard defines the general concepts for the assessment method and lists the main factors influencing the corrosion of buried structures.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12501-1

Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i jord - Del 1: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 1: General

Artikelnummer: STD-34271

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-27

Antal sidor: 14