Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16208:2014

Korrosion hos metaller och legeringar - Provningsmetod för korrosion av material genom elektrokemisk impedansmätning (ISO/TR 16208:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16208:2014

Korrosion hos metaller och legeringar - Provningsmetod för korrosion av material genom elektrokemisk impedansmätning (ISO/TR 16208:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report describes basic principles of electrochemical impedance spectroscopy (EIS), specially focusing on the corrosion of metallic materials. It also deals with how to use electrochemical apparatus, set up and connect electrical instruments, present measured data, and analyse results. However, a more detailed description of this methodology can be found in ISO 16773-1 and ISO 16773-2.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 16208:2014

Korrosion hos metaller och legeringar - Provningsmetod för korrosion av material genom elektrokemisk impedansmätning (ISO/TR 16208:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Test method for corrosion of materials by electrochemical impedance measurements (ISO/TR 16208:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-101244

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-02-25

Antal sidor: 36