Standard Svensk standard · SS-EN 12502-5:2005

Korrosionsskydd av metalliska material - Vägledning för bedömning av korrosionsrisk i system för distribution och lagring av vatten - Del 5: Faktorer som påverkar gjutjärn, olegerade och låglegerade stål

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12502-5:2005

Korrosionsskydd av metalliska material - Vägledning för bedömning av korrosionsrisk i system för distribution och lagring av vatten - Del 5: Faktorer som påverkar gjutjärn, olegerade och låglegerade stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document reviews the influencing factors for the corrosion likelihood of bare unalloyed or low alloyed ferrous materials (mild steels and cast irons) used as tubes, tanks and equipment in water distribution and storage systems, except for water intended for human consumption.
NOTE See EN 12502-1.

Ämnesområden

Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Korrosion (77.060) Vatteninstallationer (91.140.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12502-5:2005

Korrosionsskydd av metalliska material - Vägledning för bedömning av korrosionsrisk i system för distribution och lagring av vatten - Del 5: Faktorer som påverkar gjutjärn, olegerade och låglegerade stål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 016 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 5: Influencing factors for cast iron, unalloyed and low alloyed steel

Artikelnummer: STD-39192

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-03-24

Antal sidor: 13