Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-3:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus (ISO/FDIS 11844-3:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-3:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus (ISO/FDIS 11844-3:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for measuring the environmental parameters used to classify the corrosivity of indoor atmospheres on metals and alloys.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11844-3:2020

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 3: Mätning av miljöparametrar som inverkar på korrosiviteten inomhus (ISO/FDIS 11844-3:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO 11844-3:2020)

Artikelnummer: STD-80019493

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-02-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 11844-3:2008