Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8565:2011

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärisk korrosionsprovning - Allmänna riktlinjer för fältförsök (ISO 8565:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard establishes general requirements for stationary corrosion testing of metals and metallic and other inorganic coatings under atmospheric conditions carried out in the open air or under shelters. It can also be applied for testing of complex specimens and assemblies of metallic materials.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metals and alloys - Atmospheric corrosion testing - General requirements (ISO 8565:2011)

Artikelnummer: STD-80898

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-07-14

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 8565 , SS-ISO 8565