Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8565

Metaller och legeringar - Atmosfärisk korrosionsprovning - Allmänna riktlinjer för fältförsök (ISO 8565:1992)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8565:2011

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-17021

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-07-06

Antal sidor: 4

Ersätter: SS-ISO 4542

Ikraftsätter: SS-ISO 8565

Ersätts av: SS-EN ISO 8565:2011