Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8501-1:2007

Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats (ISO 8501-1:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Papper

Pris: (313,90 €) 2 995 SEK

Standarden används för bedömning av stålytor före målning för att utvärdera och klassificera yttillstånd, förbehandlingsgrader och återrostningsgrader i samband med vattenblästring under högt tryck. Underhållsintervallet för den nya beläggningen beror i hög grad på hur stålytan ser ut före målningen.

Rost och ytföroreningar har stor inverkan på resultat. Med hjälp av standarden kan anläggningsägare och målningsföretag tydligt och klart fastställa i vilket skick ytan är och avtala hur ren ytan skall vara då målningen utförs.

Standarden innehåller 23 representativa fotografiska exempel som visar ursprungliga yttillstånd, förbehandlingsgrader och återrostningsgrader. Exempel på applikationer är byggnadskonstruktioner som broar och andra fasta anläggningar men även fartyg.

Omfattning
Egenskaperna och varaktigheten av rostskyddsmålningssystem på stålytor beror i hög grad på tillståndet hos ytan före målning. Denna standard även kallad Rostgradsboken innehåller fotografiska likare som representerar olika rostgrader och förbehandlingsgrader, vilka används för att ange egenskaperna hos ytan efter förbehandling.

OBS! Finns endast i bokform.

Ämnesområden

Ytrengöring Färg och lack


Produktinformation

Språk: Tyska Engelska Franska Svenska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:2007)

Artikelnummer: STD-61174

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-06-01

Antal sidor: 108

Ersätter: SS-EN ISO 8501-1/Suppl:2001 , SS-EN ISO 8501-1 , SS 55900 , SS 55900/T1