Standard Svensk standard · SS 55900/T1

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål,från vars hela yta tidigare beläggning avlägnats - Icke bindande ti

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1 , SS-EN ISO 8501-1:2007

Ämnesområden

Ytbehandling


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after removal of previous coatin

Artikelnummer: STD-22310

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-27

Antal sidor: 96

Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1 , SS-EN ISO 8501-1:2007