Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 11126-9:2005

Behandling av stålytor före beläggning med färg eller liknande produkter - Specifikationer för icke-metalliska blästermedel - Del 9: Staurolit (ISO 11126-9:1999)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ytrengöring


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 9: Staurolite (ISO 11126-9:1999)

Artikelnummer: STD-38413

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-14

Antal sidor: 2

Ikraftsätter: SS-ISO 11126-9