Standard Svensk standard · SS 55900

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1:2007

Omfattning
Boken ger dig en serie rostgrader och förbehandlingsytor för omålade stålytor. Den är känd för sina illustrativa och viktiga bilder. Med hjälp av ett tjugotal bilder och texter om olika grader av rost och noggrant förbehandlade ytor med hjälp av skrapning, stålborstning och blästring kan du enkelt definiera de olika graderna. Här får du representativa exempel inom toleransen för respektive rostgrad och förbehandlingsgrad.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Japanska Kinesiska Engelska Italienska Ryska Spanska Portugisiska Svenska Arabiska Nederländska Franska Tyska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8103

Utgåva: 3

Fastställd: 1988-12-07

Antal sidor: 134

Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1:2007