Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8501-1

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Icke bindande tillägg till Del 1: Representativa fotografiska exempel på förändringar av stålets utseende genom förbehandling med olika blästermedel (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1:2007
Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8501-1

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Icke bindande tillägg till Del 1: Representativa fotografiska exempel på förändringar av stålets utseende genom förbehandling med olika blästermedel (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8501-1

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Icke bindande tillägg till Del 1: Representativa fotografiska exempel på förändringar av stålets utseende genom förbehandling med olika blästermedel (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Informative supplement to Part 1: Representative photographic exemples of the change of appearance imparted to steel when blast-cleaned with different abrasives (SO 8501-1:1988/Suppl:1994)

Artikelnummer: STD-30805

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-17

Antal sidor: 1

Ersätter: SS 55900/T1

Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1:2007