Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 8501-1/Suppl:2001

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Icke bindande tillägg till Del 1: Representativa fotografiska exempel på förändringar av stålets utseende genom förbehandling med olika blästermedel (ISO 8501-1:1988/Suppl:1994)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1:2007

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30806

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-17

Antal sidor: 1

Ersätts av: SS-EN ISO 8501-1:2007