Standard Svensk standard · SS 186040

Korrosionsskyddsmedel för fordon - Underredsskydd - Bestämning av härdighet mot vattenbesprutning

Status: Gällande

Omfattning
I denna standard beskrivs en metod för bestämning av hur
ett inte helt intorkat korrossionsskyddsskikt påverkas av vattenbesprutning.
Anmärkning: Standarden omfattar inte påverkan
under högtryckstvätt

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-29413

Utgåva: 3

Fastställd: 2000-12-12

Antal sidor: 5

Ersätter: SS 186040