Standard Svensk standard · SS-EN 12501-2

Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i jord - Del 2: Låglegerat och olegerat järnmaterial

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12501-2

Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i jord - Del 2: Låglegerat och olegerat järnmaterial
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of this European Standard deals with the assessment of the corrosion load in soil for low-alloyed and non-alloyed ferrous materials in direct contact with soil. Corrosion protection systems and their performance are not covered by this standard but by specific products standards. This part of this European Standard deals with the case of new structures to be buried and gives information for existing structures.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12501-2

Korrosionsskydd av metalliska material - Korrosionsrisk i jord - Del 2: Låglegerat och olegerat järnmaterial
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Protection of metallic materials against corrosion - Corrosion likelihood in soil - Part 2: Low alloyed and non alloyed ferrous materials

Artikelnummer: STD-34272

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-27

Antal sidor: 13