Standard Svensk standard · SS-ISO 11844-2:2006

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer (ISO 11844-2:2005, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11844-2:2006

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer (ISO 11844-2:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11844 specifies methods for determination of corrosion rate with standard specimens of metals in indoor atmospheres with low corrosivity. For this direct method of evaluation of corrosivity, different sensitive methods can be applied using standard specimens of the following metals: copper, silver, zinc and steel. The values obtained from the measurements are used as classification criteria for the determination of
indoor atmospheric corrosivity.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11844-2:2006

Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer (ISO 11844-2:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 2: Determination of corrosion attack in indoor atmospheres (ISO 11844-2:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-44314

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-01-19

Antal sidor: 15