Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9224:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Riktvärden för korrosivitetskategorierna (ISO 9224:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9224:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Riktvärden för korrosivitetskategorierna (ISO 9224:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies guiding values of corrosion attack for metals and alloys exposed to natural outdoor atmospheres for exposures greater than one year. This International Standard is intended to be used in conjunction with ISO 9223. Guiding corrosion values for standard structural materials can be used for engineering calculations. The guiding corrosion values specify the technical content of each of the individual corrosivity categories for these standard metals. Annex A provides examples of calculated maximum corrosion attack after extended exposure (up to 20 years) for six standardized corrosivity categories. Annex B provides presumed average initial and steady-state corrosion rates of standard metals in intervals relative to six standardized corrosivity categories. Annex C provides the calculation procedure for corrosion attack of steels in regard to their composition.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9224:2012

Korrosion hos metaller och legeringar - Atmosfärers korrosivitet - Riktvärden för korrosivitetskategorierna (ISO 9224:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories (ISO 9224:2012)

Artikelnummer: STD-84940

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 9224 , SS-EN 12500