Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11303:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion (ISO 11303:2002)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11303:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion (ISO 11303:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard gives guidance on the selection of methods of protection against atmospheric corrosionof metals and alloys. It is applicable for technical equipment and products made of structural metals and used underatmospheric conditions. In a rational selection of protection methods, the corrosivity of the atmospheric environmentsis one of the important factors. These guidelines use the atmospheric corrosivity classification defined in ISO9223.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11303:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Vägledning för val av skyddsmetoder mot atmosfärisk korrosion (ISO 11303:2002)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Guidelines for selection of protection methods against atmospheric corrosion (ISO 11303:2002)

Artikelnummer: STD-66034

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 20