Standard Svensk standard · SS 186026

Korrosionsskyddsmedel för fordon - Hålrumsvätskor - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga på öppen yta

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 186026

Korrosionsskyddsmedel för fordon - Hålrumsvätskor - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga på öppen yta
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs en metod för bestämning av en hålrumsvätskas korrosionsskyddsförmåga på öppna ytor av kolstål och förzinkat kolstål.
Korrosionsskyddsförmåga i spalt bestäms med SS 18 60 24, Korrosionsskyddsmedel för fordon - Hålrumsvätskor - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga i spalt, och ingår inte i denna standard.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 186026

Korrosionsskyddsmedel för fordon - Hålrumsvätskor - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga på öppen yta
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Korrosion och korrosionsprovning av metaller i atmosfär, SIS/TK 146/AG 61

Internationell titel: Anti-corrosion agents for vehicles - Fluids for hollow sections - Determination of anti-corrosion efficiency on open surface

Artikelnummer: STD-29408

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-12-12

Antal sidor: 6

Ersätter: SS 186026