Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-4:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 4: Metod för kalibrering av ISO ytprofilkomparatorer och för bestämning av ytprofil - Förfarande med nålinstrument (ISO 8503-4:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-4:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 4: Metod för kalibrering av ISO ytprofilkomparatorer och för bestämning av ytprofil - Förfarande med nålinstrument (ISO 8503-4:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ytprofilkomparatorer används för bedömning av renheten hos blästrade stålytor före målning. Innan komparatorn används måste den kalibreras så att komparatorns ytkvalitet är definierad. Det finns två olika ISO-metoder att kaliberera komparatorer, med ljusmikroskop och med nålinstrument.

Denna del av SS-EN ISO 8503 beskriver en metod för kalibrering av ytprofilkomparatorer med nålinstrument och krav på de instrument som ska användas för kalibreringen. Del 3 beskriver en metod för kalibrering av komparatorer med ljusmikroskop. Metoden att bedöma konstruktioners ytrenhet med ytprofilkomparatorer beskrivs i del 2 av standarden.

Omfattning
This part of ISO 8503 specifes the stylus instrument and describes the procedure for calibrating ISO surface profle comparators conforming to the requirements of ISO 8503-1.This part of ISO 8503 is also applicable to the determination of the surface profle, within the range Ry5 = 20 µm to Ry5 = 200 µm, of essentially planar blast-cleaned steel. The determination can be carried out on a representative section of the blast-cleaned surface or, if direct observation of the surface is not feasible, on a replica of the surface (see Annex C).NOTE Where appropriate, this procedure can be used to assess the roughness profle of other abrasive blast-cleaned substrates.An alternative procedure is described in ISO 8503-3.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Ytrengöring (25.220.10) Ytbehandling (25.220.20) Målning (87.020) Metallkonstruktioner (91.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8503-4:2012

Behandling av stålytor före beläggning med färg, lack och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 4: Metod för kalibrering av ISO ytprofilkomparatorer och för bestämning av ytprofil - Förfarande med nålinstrument (ISO 8503-4:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbehandling och rostskyddsmålning, SIS/TK 146/AG 62

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Stylus instrument procedure (ISO 8503-4:2012)

Artikelnummer: STD-85741

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-03-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 8503-4 , SS-ISO 8503-4