Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11846:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av härdigheten mot interkristallin korrosion hos upplösningsbehandlade aluminiumlegeringar (ISO 11846:1995)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11846:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av härdigheten mot interkristallin korrosion hos upplösningsbehandlade aluminiumlegeringar (ISO 11846:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the methods of integranular corrosion testing for solution heat-treatable aluminium alloys without protective coatings.
The sensitivity of solution heat-treatable aluminium alloys to intergranular corrosion is a function of the alloy chemical composition, method of manufacturing, solution heat treatment, quench treatment and artificial precipitation hardening (ageing) treatment.
In the naturally aged condition, the sensitivity of solution heat-treatable aluminium alloys to intergranular corrosion is a function primarily of the rate of cooling during quenching over a critical temperature range.

Ämnesområden

Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11846:2008

Korrosion hos metaller och legeringar - Bestämning av härdigheten mot interkristallin korrosion hos upplösningsbehandlade aluminiumlegeringar (ISO 11846:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Corrosion of metals and alloys - Determination of resistance to intergranular corrosion of solution heat-treatable aluminium alloys (ISO 11846:1995)

Artikelnummer: STD-66039

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 16